Działanie na rzecz zmniejszania śladu węglowego to dla branży spotkań i wydarzeń już dziś konieczność. Nie tylko dlatego, że zobowiązują nas do tego regulacje prawne, ale również dlatego, że dla rosnącej liczby klientów ekologia i dbałość o środowisko naturalne to wyznacznik decyzji, z którą firmą współpracować. Spółka Kraków5020, obserwując trendy ale także na podstawie opinii gości, postanowiła stworzyć strategię ESG dla Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Coraz ważniejsze dla gości oraz organizatorów wydarzeń staje się dbanie o środowisko i otoczenie społeczne. O tym, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, mówi się także podczas wydarzeń organizowanych w ICE Kraków, np. podczas kongresu Open Eyes Economy Summit, który w tym roku zgromadził rekordową liczbę uczestników. To świadczy o tym, że czujemy się coraz bardziej odpowiedzialni – mówi Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020, operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków. – Dlatego też zdecydowaliśmy się na opracowanie strategii ESG dla Centrum Kongresowego ICE Kraków. To pozwoli nam wdrożyć najlepsze rozwiązania.

Przy opracowaniu strategii ESG pracować będą specjaliści – stratedzy i analitycy krakowskiej fundacji Carbon Footprint oraz przedstawiciele krakowskiej branży spotkań i wydarzeń zrzeszeni w Kraków Network.  Fundacja Carbon Footprint aktywnie działa na rzecz edukacji klimatycznej oraz budowania świadomości w zakresie śladu węglowego i dekarbonizacji, współpracując z odpowiedzialnym biznesem, organizacjami NGO, światem nauki i mediów, tworząc platformę wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Jest autorem darmowego kalkulatora śladu węglowego, realizuje projekty komercyjne w zakresie analityki śladu węglowego, dekarbonizacji i ESG, między innymi dla najbardziej rozpoznawalnego kongresu Impact, festivalu kina BNP Paribas Green Film Festival, pierwszego w Polsce rajdu dla klimatu – Climate Classic lub firm takich jak: Fakro, Staleksport czy Columbus. Tworzy także projekty społeczne, jak np. Zielona Partytura dla branży kreatywnej, Zielony Ślad, All U need is OZE czy coroczny szczyt klimatyczny – Carbon Footprint Summit. Fundacja w ramach społecznego think-tanku nawiązuje relacje eksperckie z ośrodkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami sztuki.

Strategia dekarbonizacji to podstawowy dokument każdej organizacji, dla której zrównoważony rozwój nie jest tylko modnym sloganem, a faktyczną potrzebą podjęcia konkretnych działań, opartych na rzetelnej identyfikacji źródeł emisyjności. Dziś branża spotkań zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stawia ją zmieniający się świat; może też być kreatorem tych zmian. Ale potrzebuje wsparcia merytorycznego i przede wszystkim narzędzi. Wierzę w to, że jeśli mamy zrozumienie, co do motywacji, potrzeb, korzyści i ryzyk – wspólne cele i współpraca ma szansę przebiegać sprawnie i efektywnie. Lider wywiera wpływ i ma moc sprawczą, by inspirować otoczenie, stanowiąc przykład. 

Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z Kraków5020, a dzisiejsze spotkanie robocze to pierwszy, ważny krok w kierunku realizacji strategii dekarbonizacji dla społeczności inicjatywy Kraków Network, a także dla całego obiektu ICE Kraków. Liczę, że zaangażowanie ICE Kraków przełoży się na zaangażowanie całego łańcucha wartości, od pomysłodawców, przez podwykonawców, po organizatorów, uczestników i wreszcie gości wydarzeń organizowanych przez ICE Kraków. – powiedziała Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation.

Z kolei jednym z głównych celów Kraków Network jest opracowywanie dobrych praktyk oraz rekomendacji, dzięki którym Kraków staje się miastem coraz bardziej atrakcyjnym dla organizatorów kongresów i konferencji. Członkowie Kraków Network nie tylko reagują na bieżące wydarzenia (tym np. był Protokół Kraków Network, strategia działania branży MICE na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale też wyprzedzają trendy, widząc w tym szanse dla Krakowa na znalezienie się na czele miast – gospodarzy wydarzeń.

Za nami pierwsze kroki na rzecz opracowania strategii ESG. 18 października został podpisany list intencyjny między Kraków5020, a Carbon Footprint Foundation. Podczas spotkań w ramach Kraków Network, szczególnie z przedstawicielami branży eventowej, udało się nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebujemy świadomości w zakresie działań środowiskowych, w tym strategii ESG, udało nam się też wstępnie oszacować największe koszty działalności. Kolejny krok to warsztaty zorganizowane i przeprowadzone przez Fundacje Carbon Footprint 5 grudnia dla członków Kraków Network, poświęcone strategii dekarbonizacji dla przemysłu spotkań.

Kraków5020 jest miejską spółką powołaną przez Radę Miasta Krakowa, która zajmuje się budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miasta oraz jego promocją we współpracy z licznymi partnerami. Głównym zadaniem jest wzmacnianie marki Krakowa, jako nowoczesnej europejskiej metropolii, atrakcyjnej, otwartej i tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego. Spółka odpowiada m.in. za: Centrum Kongresowe ICE Kraków i zlokalizowane w nim studio hybrydowe, miejską platformę VOD PLAY KRAKÓW, projekty: Kraków Network i Power of 4, cykl ICE Classic i Dzień dobry ICE Kraków, Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego oraz Oficjalną Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków.