Wojewoda małopolski zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miasta Krakowa o rozwiązaniu Kraków5020 sp. z o.o. Rada Miasta nie miała takich uprawnień – argumentuje wojewoda.

22 listopada do WSA wpłynęła skarga wojewody małopolskiego na uchwałę nr CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie rozwiązania Kraków5020 sp. z o.o. wraz z wnioskiem o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej uchwały do czasu rozpoznania sprawy ze względu na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Kraków5020 jest miejską spółką powołaną przez Radę Miasta Krakowa, która zajmuje się budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miasta oraz jego promocją we współpracy z licznymi partnerami. Głównym zadaniem jest wzmacnianie marki Krakowa jako nowoczesnej europejskiej metropolii, atrakcyjnej, otwartej i tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego. Spółka odpowiada m.in. za: Centrum Kongresowe ICE Kraków i zlokalizowane w nim studio hybrydowe, miejską platformę VOD PLAY KRAKÓW, projekty: Kraków Network i Power of 4, cykl ICE Classic i Dzień dobry ICE Kraków, Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego oraz Oficjalną Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków.