Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. skargi kasacyjnej Kraków5020 sp. z o.o.

W dniu 26.01.2024 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną Kraków5020 sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o odrzuceniu skargi Spółki na uchwałę Rady Miasta Krakowa NR CIX/2965/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie rozwiązania Spółki. NSA uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Krakowie. Oznacza to, że skarga Kraków5020 sp. z o.o. na uchwałę RMK w sprawie rozwiązania Spółki została niesłusznie odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.