Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2024 r. wstrzymał wykonanie uchwały Nr CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania KRAKÓW5020 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał m.in., że „zaskarżona uchwała implikuje działania, które mogą prowadzić do utraty bytu prawnego Spółki, przy czym nie można wykluczyć zaistnienia takiego skutku przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. Skutek taki z istoty rzeczy byłby trudny do odwrócenia, a nadto mógłby wiązać się z wyrządzeniem znacznej szkody.”