02 lipca 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie połączonych do wspólnego rozpoznania skarg Kraków5020 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr CIX/2965/23 w sprawie rozwiązania Kraków5020 wydał wyrok, w którym stwierdził, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że Rada Miasta Krakowa nie jest władna samodzielnie rozstrzygać o rozwiązaniu Spółki, a dokonać się to powinno co najmniej za aprobatą Prezydenta Miasta Krakowa lub z jego inicjatywy. Ponadto w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mogą być podejmowane jedynie uchwały wprowadzające akty prawa miejscowego, a uchwała o rozwiązaniu Spółki takim aktem prawa miejscowego nie jest. Wyrok nie jest prawomocny.