Paula Fanderowska, wiceprezeska Kraków5020 została nominowana do zaszczytnej nagrody „Rise and Raise Others”, przyznawanej przez ONZ Kobiety. ONZ doceniło jej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki. Oprócz Pauli Fanderowskiej wśród nominowanych znalazły się trzy inne Polki: Iga Świątek, nominowana w kategorii „Dobre zdrowie i samopoczucie”, Dominika Kulczyk za walkę z dyskryminacją kobiet oraz biolożka i astrobiolożka Agata Kołodziejczyk – w dziedzinie edukacji.

Paula Fanderowska, która została nominowana w kategorii „Działania na rzecz klimatu” za wprowadzanie polityki zrównoważonego rozwoju do branży turystycznej i działania edukacyjne jest doświadczoną liderką biznesową i strateżką z pasją do identyfikowania i budowania nowych możliwości, ambasadorką branży eventowej w jednym z najlepszych obiektów konferencyjnych w regionie, czyli Centrum Kongresowe ICE Kraków. Paula Fanderowska ma imponujące osiągnięcia w zakresie przyciągania dużych międzynarodowych konferencji do Polski (np. ICCA 2022), odkrywania nowych formatów wydarzeń i innowacji w kierunku bardziej zrównoważonych, hybrydowych wydarzeń. Jest bardzo aktywna w kluczowych sieciach międzysektorowych w Polsce – jedną z takich sieci jest Kraków Network, projekt działający od 2014 roku, którego Kraków5020 jest operatorem a Paula Fanderowska – liderką.

Celem Kraków Network jest konsekwentne dążenie do budowania wizerunku Krakowa jako miasta świadomego, odpowiedzialnego, starającego się wprowadzać standardy zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach życia, a w szczególności w turystyce. W ramach projektu wypracowana została „Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków” – dokument pokazujący działalność ICE Kraków w kontekście wpływu kongresów i konferencji na środowisko oraz otoczenie społeczno-gospodarcze. Dzięki staraniom Kraków Convention Bureau, które jest częścią Kraków Network, w tym roku miasto Kraków przystąpiło do specjalnej inicjatywy benchmarkingowej: Global Destination Sustainability – GDS-Index, które porównuje miasta pod względem ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele branży zrzeszeni w grupie biznesowej Kraków Network dyskutują o aspektach dziedzictwa i o tym, co kongres może po sobie zostawić, tworząc bank projektów, zbierając pomysły na działania CSR i inicjatywy służące konkretnym grupom mieszkańców naszego miasta, takie jak Aleja kongresowa honorująca wydarzenia kongresowe. Wspomniany bank projektów, tworzony przez Kraków Convention Bureau, będzie dostępny dla organizatorów kongresów i konferencji odbywających się w Krakowie i pomoże wypracować modele organizowania tzw. zielonych spotkań czy przygotowywania wydarzeń z myślą o dobru ich uczestników.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie metodologii pomiaru śladu węglowego wydarzeń kongresowych i konferencyjnych organizowanych w Krakowie. Pierwszym i wzorcowym przykładem takich działań będzie tegoroczny kongres ICCA odbywający się w Krakowie (Paula Fanderowska jest członkiem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego).
ONZ Kobiety to podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych działający na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet. Nagroda „Rise and Raise Others” przyznawana jest „kobietom wybitnym, za ich zaangażowanie i entuzjazm w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Nominowane, jak podkreślają organizatorzy, dzielą pasję, doświadczenia, wiedzę, talent i umiejętności. Zmieniają status quo, przekraczają granice, budują więzi społeczne, nawiązują przyjaźnie, wspierają się nawzajem i budują społeczności, inspirując inne kobiety.

——
Kraków5020 jest miejską spółką powołaną przez Radę Miasta Krakowa, która zajmuje się budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miasta oraz jego promocją we współpracy z licznymi partnerami. Głównym zadaniem jest wzmacnianie marki Krakowa jako nowoczesnej europejskiej metropolii, atrakcyjnej, otwartej i tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego.
Nazwa Kraków5020 nawiązuje do usytuowania miasta, które znajduje się w punkcie przecięcia równoleżnika 50ºN z południkiem 20ºE.
Współrzędne biznesu i nowa gościnność to hasła, które przyświecają idei rozwoju miasta Krakowa w sferach gospodarki, innowacji, nauki i kultury.
Spółka odpowiada m.in. za: Centrum Kongresowe ICE Kraków i zlokalizowane w nim studio hybrydowe, miejską platformę VOD PLAY KRAKÓW, PLAY KRAKÓW NEWS, projekty: Kraków Network i Power of 4, cykl ICE Classic i Dzień dobry ICE Kraków, concept store w Pawilonie Wyspiańskiego oraz Oficjalną Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków.