20 września w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się pierwsze spotkanie Kraków Network od momentu, kiedy spółka Kraków5020 została operatorem projektu. Obecni przedstawiciele branży turystycznej, eventowej, gastronomicznej i hotelowej mogli usłyszeć o pomysłach na przyszłość i nowych projektach.

Jako pierwsza głos zabrała Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020. – Naszym hasłem jest „Kraków. Tu jesteś”. To oznacza, że Kraków to miejsce, w którym warto żyć, warto inwestować, warto pracować, warto się uczyć. Bardzo liczymy na to, że będziemy wspólnie razem z Państwem działać na rzecz jego rozwoju.

Paula Fanderowska, wiceprezeska Kraków5020 mówiła o celu spółki, jakim jest budowanie wizerunku Krakowa o oparciu o sieci współpracy i partnerstwa. – Trudno wyobrazić sobie lepsze narzędzie do tego niż Kraków Network. To narzędzie, które pozwoliło nam przetrwać trudne czasy pandemii, dzięki któremu zrealizowaliśmy bardzo ważne projekty, takie jak Protokół Kraków Network czy Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków. To też narzędzie wizerunkowe i promocyjne, bo dziś destynacje konkurują ze sobą pokazując swoje usieciowienie i swoje partnerstwa. To też narzędzie, które pozwoli stawić czoła nowym wyzwaniom, jakim jest zrównoważony rozwój. Jest to też narzędzie wykonawcze do wprowadzania polityki zrównoważonej turystyki.

Kraków Network, jak podkreśliła wiceprezeska Fanderowska, pozostaje w swoich strukturach. Opiera się na grupach, których liderami są: Julien Hallier i Basia Wityńska-Słącz (Kraków Future Lab), Krzysztof Paradowski i Anna Leszczyńska (Eventowa), Magdalena Młynarczyk i Kasia Chmura (Hotelowa), Marcin Cieślikowski i Anna Wodziańska (Gastronomiczna), Agnieszka Faracik i Jarek Kruk (DMC), Anna Jędrocha i Małgorzata Przygórska-Skowron (PCO), Marta Szkudlarek i Monika Frenkiel (PR). Powstaje także nowa grupa, Akademicka, z liderami Miłoszem Stanisławskim i Tomaszem Wojtasem, która ma pokazywać Kraków jako atrakcyjne miejsce do nauki i studiowania, ułatwiać transfer biznesu do nauki i ułatwiać start młodych ludzi w biznesie. Zmianie ulega sposób działania – zamiast spotkań w grupach stawiamy na ich crossowanie, pracę grup w wątkach tematycznych. Spotkania Kraków Network od tej pory także odbywać się będą w różnych miejscach – aby wzajemnie się promować i poznawać możliwości. Zmienił się także adres mailowy Kraków Network: krakownetwork@k5020.pl

Dzięki Kraków Convention Bureau udało się włączyć Kraków do Global Destination Sustainability Index. Kraków pojawia się tam obok takich miast jak Helsinki, Glasgow, Kopenhaga. Traktujemy to jako duże wyzwanie. To oznacza, że dostaniemy wytyczne, jak kroczyć ścieżką zrównoważonego rozwoju – powiedziała Paula Fanderowska. Kryteria zawarte w indeksie w dużej mierze pokrywają się z działalnością Kraków5020 i Kraków Network.

Weronika Wirtel, dyrektorka ds. marketingu Kraków5020 przedstawiła nowym członkom Kraków Network korzyści wynikające z udziału w projekcie: to współpraca z innymi podmiotami branży MICE na preferencyjnych warunkach, dobry PR firmy, promocja działalności wśród członków Kraków Network i interesariuszy, udział w tworzeniu spójnego, skutecznego przekazu promocyjnego krakowskiej branży MICE, udział w akcjach CSR we współpracy z członkami Kraków Network, możliwość zdobywania wiedzy i poszerzania możliwości biznesu, działanie na rzecz rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie i Małopolsce, co pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną naszego regionu. Przedstawiła także spot kampanii „Kraków. Meet the innovation” promującej Kraków jako miasto innowacji.

Jednym z haseł Kraków5020 jest „nowa gościnność”. Temu, czym jest nowa gościnność i jak ją budować poświęcone będą warsztaty strategiczne 27 września dla członków Kraków Network. Kolejne spotkanie wszystkich członków inicjatywy odbędzie się 13 grudnia 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.