Paula Fanderowska, wiceprezeska zarządu Kraków5020 po raz trzeci została prezeską Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Wybory nowego zarządu odbyły się w Gdyni podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz miasto Gdynia.

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce powstało w roku 1998 roku, jako pomysł na utrwalenie współdziałania środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki biznesowej. Jest pierwszą w historii i jedyną ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów branży spotkań. Głównymi celami organizacji było podnoszenie własnej wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing i lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej. Organizacja ta uczestniczy – jako partner branżowy i swoista izba gospodarcza – we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce.

Podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich wręczono statuetki i nadano tytuły ambasadorów kongresów polskich 30 laureatom z lat 2020 i 2021. Uhonorowanych zostało też czterech Mecenasów Kongresów Polskich, czyli podmiotów inne niż osoby fizyczne, wspierających organizowane wydarzenia (kongresy, konferencje, seminaria).

Program ambasadorów ma już 25 lat. W sumie tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 300 osób, wyłoniono również 11 Mecenasów Kongresów Polskich. Program ambasadorów to funkcjonujący na całym świecie mechanizm angażowania ludzi wybitnych, cenionych w środowiskach zawodowych do promowania danego kraju jako miejsca, w którym warto organizować międzynarodowe wydarzenia, kongresy i konferencje.

Tytuły przyznaje kapituła programu, w której składzie znajdują się wybitne osobowości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury, a przewodzi jej profesor dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.