W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Spółki Kraków5020, niesłusznie podważającymi jej wiarygodność, jako partnera biznesowego, uprzejmie informuję, że niezależnie od podjętych przez Radę Miasta Krakowa w dniu 26 kwietnia br. uchwał w sprawie Kraków5020 sp. z o.o. tj. Uchwały Nr CIX/2965/23 i Uchwały Nr CIX/2945/23, Spółka funkcjonuje na dotychczasowych zasadach i wykonuje powierzone jej do realizacji usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

W szczególności Spółka bez zastrzeżeń zarządza Centrum Kongresowym ICE Kraków, gdzie odbywają się niezmiennie kongresy, konferencje, gale, wydarzenia artystyczne i spotkania oraz planowane są kolejne wydarzenia, które będą realizowane zgodnie z przyjętymi rezerwacjami i harmonogramem.

W celu wypracowania koniecznych do podjęcia działań, wynikających z realizacji podjętych przez Radę Miasta Krakowa w/w uchwał w dniu 11 maja 2023 r. podpisałem Zarządzenie nr 1229/2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania realizacji uchwały nr CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania KRAKÓW5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz uchwały nr CIX/2945/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących likwidacji spółki Kraków5020 Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Oświadczenie pochodzi ze strony Krakow.pl