Wspólnie budujemy wizerunek Krakowa

współrzędne biznesu

 

Informacja o ogłoszeniu naboru „Open call na twórców Kraków Story”

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr K5020.PR.011.4.2023
Informacja o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na świadczenie przez Kraków5020 Sp. z o.o. usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych. 

Regulamin postępowania przetargowego

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Zał. nr 1 do regulaminu – istotne postanowienia umowy

Zał. nr 2 do regulaminu -Formularz oferty (wzór)