Kraków5020 jest spółką miejską powołaną przez Radę Miasta Krakowa, wydzieloną zgodnie z prawem z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Kwestiom podziału KBF, także z prawnego punktu widzenia oraz współpracy między instytucjami poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, Kraków5020 oraz KBF.

– Dookoła spółki Kraków5020 narosło wiele pytań, zwłaszcza związanych z podziałem majątku KBF – powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. – Spotykamy się, żeby podkreślić, że cały proces przebiega zgodnie z prawem.
– Wszystko, co dzieje się dookoła spółki i podziału KBF jest zgodne z prawem – powiedziała Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020. – Spółka została powołana uchwałą Rady Miasta. Rada Miasta określiła zadania spółki, a za tymi zadaniami idzie majątek i treści niematerialne, które mamy przejąć od KBF. Nie jest to proces łatwy, ale przebiega we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

– Jesteśmy w procesie przekazywania majątku do spółki – powiedziała Carolina Pietyra, dyrektorka KBF. – Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, dopiero po określeniu wysokości tego majątku będziemy mogli określić wysokość podatku. Natomiast ten podatek będzie można odzyskać.
W konferencji uczestniczył również mecenas Mirosław Chrapusta, który potwierdził zgodność z prawem całego procesu wyceniania i przekazywania majątku KBF do Kraków5020. – Krakowskie Biuro Festiwalowe działa jako instytucja kultury, co stwarza duże ograniczenia, jeżeli chodzi o działalność komercyjną. Żeby uniknąć tych ograniczeń powstała spółka Kraków5020.
Izabela Błaszczyk oraz Carolina Pietyra zadeklarowały daleko idącą współpracę zarówno przy podziale, jak i przy kolejnych projektach.