Stolica Małopolski – stolicą kongresów, targów i konferencji z całego świata? To możliwe! Już teraz Kraków dysponuje nowoczesną infrastrukturą w postaci Centrum Kongresowego ICE Kraków, a przede wszystkim najlepszym zapleczem ludzi, którzy jednoczą branżę MICE, działając w grupie KRAKÓW NETWORK. By móc przyciągać jeszcze więcej wydarzeń branżowych potrzebne są jednak zmiany. Odpowiedzią na nie jest spółka Kraków5020, która właśnie rozpoczyna swoją pracę.

– Spółka Kraków5020 formalnie zaczyna swoją działalność, choć zadania i projekty będą do niej przechodziły stopniowo. To zdecydowanie dłuższy proces. Nie zapominajmy, że spółka wyodrębnia się z KBF-u – miejskiej jednostki kultury i to od niej przejmuje pewien zakres obowiązków. A za tym idzie nie tylko podział tematów, majątku i mienia, ale też przeniesienie grupy pracowników. W niektórych przypadkach niezbędne jest przypisanie im zupełnie nowych funkcji i ról. To wszystko musi być bardzo przemyślane, by sprawnie działać i przynosić efekty – tłumaczy Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020.

Pod zarządzanie spółki trafi Pawilon Wyspiańskiego, który w tym momencie jest zamknięty dla mieszkańców i turystów ze względu na trwający tam remont. Na ten rok w sali S5 ICE Kraków planowane jest też powstanie profesjonalnego studia nagraniowego oraz montażowego, m.in. na potrzeby miejskiej platformy VOD PLAY KRAKÓW. Jednak przede wszystkim poszerzy ono ofertę samego Centrum Kongresowego o eventy organizowane w trybie hybrydowym.

Zarząd spółki tworzą Izabela Błaszczyk – prezeska, od ponad 10 lat dyrektorka KBF, Paula Fanderowska – wiceprezeska, do tej pory zastępca dyrektorki KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz Robert Rozciecha – wiceprezes, poprzednio zastępca dyrektorki KBF ds. wykonawczych.

Celem i misją spółki jest kreowanie wizerunku i promocja konkretnego miejsca, miasta, regionu, poprzez wykorzystanie sieciowania podmiotów z różnych branż i obszarów. Dlatego też nazwa spółki nie jest przypadkowa, ma nawiązywać do usytuowania Krakowa, który znajduje się na przecięciu równoleżnika 50ºN z południkiem 20ºE. Jednocześnie – co ważne – Kraków5020 nie przejmie roli PCO, czyli Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, natomiast kontynuując i rozwijając platformę współpracy KRAKÓW NETWORK, pozostanie łącznikiem pomiędzy interesariuszami lokalnego rynku spotkań. Dlatego stanie się przede wszystkim DMO, czyli Destination Management Organisation, budującym wizerunek za pomocą współpracy wielu podmiotów z branży.

Aktualności