W związku z uporczywym wprowadzaniem do przestrzeni medialnej kolejnych nieprawdziwych informacji i bezpodstawnych ocen przez m.in. radnych miasta Krakowa informuję, że udział pracowników merytorycznych w wyselekcjonowanych, branżowych targach turystycznych to podstawowy sposób pozyskiwania klientów/gości/organizatorów wydarzeń dla Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Dzięki temu obiekt pozostaje nadal jednym z najbardziej popularnych obiektów kongresowych w Polsce. Dzięki temu kalendarz ICE Kraków na 2023 jest już w dużej mierze wypełniony wydarzeniami. To zaś oznacza dochody dla krakowskich przedsiębiorców i mieszkańców zatrudnionych w tzw. branżach okołoturystycznych. Określanie udziału w takich targach mianem „wycieczki” nie tylko dowodzi kompletnej nieznajomości branży spotkań, uderza także w pracowników spółki, m.in. dzięki którym, Kraków jest chętnie wybierany przez organizatorów kongresów i innych wydarzeń. Udział w targach to zawsze ciężka, wielogodzinna praca, dziesiątki rozmów odbywanych często w kilku językach z potencjalnymi partnerami/organizatorami wydarzeń. Osoby delegowane na takie wyjazdy to pracownicy świetnie znający nie tylko „sprzedawany” obiekt i jego możliwości, ale również potencjał Krakowa, jego ofertę kulturalną i możliwości logistyczne.

Filip Szatanik
Rzecznik Prasowy Kraków5020